Apie centrą

Vilniaus saugaus miesto centras

Įstaigos tipas – neformalusis vaikų švietimas

Įstaigos teisinė forma –  savivaldybės biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas – 191844444

Mokymo forma – dieninė.

Mokymo kalba – lietuvių.

Mokslo metų trukmė - nuo 2019-09-01 iki 2020-06-30.

Atostogų trukmė - nuo 2020-07-01 iki 2020-08-31