Darbo užmokestis

        

Saugaus miesto centras

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 m.

Pareigybės pavadinimas

Suma, Eur

 

Direktorius

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

*

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

*

 

Metodininkas (aplinka)

1345

 

Mokytojas

544

 

Sekretorius

*

 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

*

 

Vairuotojas

1033

 

Valytojas

507