Vilniaus miesto mokyklų 3 kl. mokinių viktorinos

 „KELIAUDAMI SAUGIAI PAŽINKIME EUROPĄ“

 NUOSTATAI

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Vilniaus saugaus miesto centro, Vilniaus miesto mokyklų 3 kl. mokinių viktorinos

KELIAUDAMI SAUGIAI PAŽINKIME EUROPĄ“ (toliau – viktorina) sąlygos reglamentuoja viktorinos organizavimą, programą, vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

  1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Pasitelkdami žiniomis ir asmenine pasaulėžiūros patirtimi, atlikdami užduotis, mokiniai sužinos daugiau apie Europos sąjungą,  sužadins žingeidumą naujiems pažinimams.

Remdamiesi turimomis žmogaus saugos žiniomis, tardamiesi komandose, mokiniai gebės geriau orientuotis aplinkoje, numatys ir atpažins tykančias grėsmes, ras tinkamus sprendimus.

  • ORGANIZATORIAI

 Vilniaus saugaus miesto centras. Viktorinos koordinatorė saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė.

Rungčių užduotis parengė: Vilniaus saugaus  miesto centro dir. pavaduotoja ugdymui Vilmutė Butavičienė, saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė, aplinkosaugos metodininkė-specialistė Žydrūnė Laužadytė, sveikos gyvensenos metodininkė-specialistė Ramunė Grigaliūnienė, civilnės saugos ir aplinkos metodininkė-specialistė Vaidutė Diržinauskienė.

  1. DALYVIAI

Viktorinoje gali dalyvauti Vilniaus mokyklų 3 kl.  mokinių komandos (5 mok.) ir palaikymo grupės iki 8 mokinių (nebūtina).

  1. VIKTORINOS ORGANIZAVIMAS

 Dalyvių komandas užregistruoja lydintys mokytojai iki 2020 m. balandžio 27 d. elektroniniu paštu jolantadovidaviciene@yahoo.com arba telefonu. Nurodomi duomenys: mokykla, klasė, palaikymo grupės mokinių skaičius, lydintis pedagogas, kontaktinis telefonas.

  1. Viktorina vyks 2020 m balandžio 29 d. 1300 val. Vilniaus saugaus miesto centre (Architektų g. 166, LT-04203, Vilnius)
  2. Telefonas pasiteiravimui 860405852.

Pastaba:Dėl norinčių dalyvauti viktorinoje komandų skaičiaus, galimi keli viktorinos turai. Pirmame viktorinos ture dalyvaus pirmos 5 registracijos sąraše užregistruotos komandos.

 APDOVANOJIMAI

 I – III vietą užėmusios  komandos apdovanojamos diplomais, dovanomis.

Komandos dalyvės – dalyvių diplomais ir dovanomis.

VII. VARŽYBŲ PROGRAMA IR VERTINIMAS

 

Eil. Nr.

RUNGTIS

VERTINIMAS

PASTABOS

I.

Užduotys apie Europą:

1.     Europos sostinės;

2.     Žymūs Europos objektai.

1  taškas už kiekvieną teisingą atsakymą

Komandinis darbas sprendžiant testą.

(10 min.)

II.

Saugaus eismo užduotys „Elgesys eismo aplinkoje“

1  taškas už kiekvieną teisingą pastebėjimą

Komandinė užduotis pagal priedą Nr.1. Stebėdami filmuotą epizodą, aptardami pažeidimus, įrašo į   pateiktą lentelę. (7 min.)

III.

Sveikos gyvensenos užduotys:

„Maisto krepšelis kelionei“

Iki 10 taškų.

Komandinė užduotis pagal priedą Nr.2. Kelioninio maisto krepšelio sudarymas, pagal pateiktas užduočių korteles. (5 min.)

IV.

Aplinkosaugos užduotys:

„Gaminių ir pakuočių  ženklinimas“

1  taškas už kiekvieną teisingą atsakymą

Komandinė užduotis pagal priedą Nr.3. (5 min.)

V.

Saugos ženklai: draudžiamieji, įspėjamieji, gaisrinės saugos, privalomieji, evakuacijos.

1  taškas už kiekvieną teisingai įvardintą ženklą

Komandinė užduotis pagal priedą Nr.4.

(5 min.)

VI.

Improvizacija – pristatymas, pasakojimas, įspūdis apie…..

Iki 10 taškų.

Burtu keliu tekusi užduotis. Kriterijai: užduoties tikslumas, originalumas, rišli kalba (3 min.)

VII.

Įdomusis klausimynas

(elementarūs kl. apie Europos įdomybes, Europos sąjungą, transportą, kalbas).

Nevertinama.

Dalyvauja visi viktorinos dalyviai.

.

  1. Viktorinos rungčių teisėjai – Vismc pedagogai.
  2. Viktorinos užduotys vertinamos pagal kriterijus, pateiktus viktorinos programoje.
  3. Esant vienodiems rezultatams, pirmenybė suteikiama komandai, geriausiai atlikus saugaus elgesio rungtį, aplinkosaugos rungtį, sveikos gyvensenos rungtį.

 Pastaba:

Organizatoriai palieka teisę keisti renginio datą, laiką, rungčių eilės tvarką.

 Parengė:

Saugaus eismo metodininkė-specialistė                                                               Jolanta Dovidavičienė