TESTAS „Vartojimo kultūra“

Kiek plastiko šiukšlių yra randama jūrose ir vandenynuose?
Kokie yra nesutvarkytų plastiko atliekų padariniai?
Kokia grėsmė dėl užteršimo plastiku yra numatyta iki 2050 metų?
Per kiek metų vandenyje suyra aliuminio skardinė?
Per kiek metų vandenyje suyra plastikinis butelis?
Ar tiesa, kad dėl netinkamos žmonių vartojimo kultūros pasaulyje tik 5 % plastiko yra perdirbama, o 95 % tampa šiukšlėmis?
Nuo kada Lietuvoje taros surinkimui naudojami taromatai?
Kurie teiginiai tinka taros grąžinimo sistemai?
Pagal ką taromatai atskiria grąžinamą tarą?
Kodėl reikia grąžinti tarą?