Vilniaus saugaus eismo mokykla

Vilniaus miesto (1-4, 5-8, 9-12) klasių mokinių

LANKSTINUKO KONKURSO

„Būk saugus“

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „Būk saugus“ (toliau – konkursas), kuris vyks 2016 m. vasario 1 kovo 4 dienomis nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, reikalavimus konkursiniams darbams, konkurso organizavimą, darbų vertinimą, apdovanojimus ir laiką.

2.Konkursas vykdomas, siekiant skatinti vaikų atsakomybę už save ir kitus, ugdyti saugos įgūdžius.

3. Konkurse gali dalyvauti visų Vilniaus miesto mokyklų mokiniai.

4. Mokinių darbams gali vadovauti žmogaus saugos, dailės, technologijų, biologijos ar kitų mokomųjų dalykų mokytojai bei klasių auklėtojai.

5. Konkurso organizatorius – Vilniaus saugaus eismo mokykla (toliau – VSEM).

6. Konkurso koordinatorius – civilinės saugos ir aplinkos sektoriaus vadovė Vaidutė Diržinauskienė.

 

II. KONKURSO TIKSLAI

7. Skleisti saugios gyvensenos idėjas mokiniams, kad saugaus elgesio principų būtų laikomasi ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.

8. Ugdyti atsakomybę už savo ir kitų elgesį.

9. Formuoti saugos, savisaugos įgūdžius.

III. DALYVIAI

10. Konkurse gali dalyvauti visų Vilniaus miesto mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų 1-4, 5-8 ir 9-12 klasių moksleiviai.

IV. REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS

11. Lankstinuko atlikimo technika gali būti įvairi, formatas A4 (gali būti lenkiamas 1 arba 2 kartus).

12. Darbai negali būti nukopijuoti iš interneto.

13. Antrojoje lankstinuko pusėje turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė, nurodant: vardą, pavardę, klasę, darbo pavadinimą, mokyklą, mokytojo vardą, pavardę.

14. Vienas konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą.

15. Darbuose turi būti pavaizduoti saugios gyvensenos elementai bei informacija apie saugų elgesį.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

16. Lankstinuko konkursas „Būk saugus“ bus paskelbtas Vilniaus mokytojams skirtų renginių 2016m. vasario mėnesio renginių plane, internetinėje svetainėje www.vsem.lt.

17. Elektroninę lankstinukų versiją reikia atsiųsti iki kovo 4 d. imtinai. Lankstinukai  siunčiami el. pašto adresu vaidutedir@gmail.com , tel. 8680 12292.

Siunčiant lankstinuką turi būti nurodyta: mokinio, vadovo vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, mokyklos pavadinimas, kontaktai: elektroninis paštas ir telefono numeris (-iai).

  1. Visi konkursui pateikti lankstinukai pasibaigus konkursui lieka pas organizatorių.
  2. Nugalėtojus išrenka organizatoriai.

20.  Vertinimo kriterijai:

20.1 temos atitikimas;

20.2 darbo originalumas;

20.3 darbo meniškumas.

21.   Darbai bus vertinami pagal 3 amžiaus grupes:

21.1. I grupė – 1-4 klasės;

21.2. II grupė – 5-8 klasės;

21.3. III grupė – 9-12 klasės.

VI. APDOVANOJIMAI

22. Konkurso nugalėtojai apdovanojami pirmos, antros, trečios vietos diplomais (pagal amžiaus grupes), vadovai padėkos raštais. Kiti konkurso dalyviai ir vadovai apdovanojami padėkos raštais už dalyvavimą. Diplomai ir padėkos raštai išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu, arba atsiimami atvykus į VSEM.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.

24. VSEM pasilieka teisę panaudoti darbus savo veikloje, neišmokant honoraro. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse.

Nuostatus parengė

Civilinės saugos ir aplinkos sektoriaus vadovė                                         Vaidutė Diržinauskienė

Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 1