Įmonės tikslai: sudaryti sąlygas ugdytiniams įgyti žmogaus įvairiapusės saugos ir asmeninės kompetencijos pagrindus. Siekti, kad būtų ugdomos saugos kultūrą propaguojančios vertybinės nuostatos ir atsakingas elgesys, aktyvus rūpinimasis savo ir kitų saugiu gyvenimu; ugdyti ir puoselėti moksleivių dvasines ir fizines galias, suteikti Vilniaus miesto gyventojams žinių ir praktinių įgūdžių, saugaus elgesio įvairiose gyvenimo srityse ir situacijose, t. y. saugaus eismo pagrindų, sveikos gyvensenos, pirmosios pagalbos, civilines saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, emocinio saugumo ir saugos internete, saugos vandenyje, žalingų įpročių prevencijos, socialinių gyvenimo įgūdžių atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą; padėti moksleiviui suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jo dorą, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti atjautos, mandagumo ir paslaugumo; brandinti moksleivių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus; išugdyti kiekvieno moksleivio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu. Centro veiklos sritis-švietimas

Total Page Visits: 182 - Today Page Visits: 1