Darbo užmokestis

        

Tekstas: 

VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO

2018 m.

DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

Pareigybės pavadinimas

 

Tarnybinis atlygis

Eur

Direktorius

1238,88

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1192,50

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

689,00

Specialistas metodininkas

795,00

Sekretorė

600,00

Informacinių technologijų specialistas

622,75

Metodininkas – projektų vadovas

530,00

Vairuotojas

530,00

Valytoja

400,00

Budintis rūbininkas

400,00