Konkursas „Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia“

DĖMESIO! KVIEČIAME DALYVAUTIZ_konkursas.jpg

Kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų konkurse

Maži darbeliai gali tapti didelių darbų pradžia

 

Konkurso nuostatai: čia_

Trumpa informacija apie konkursą:

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti Vilniaus  miesto  mokyklų 1-4 kl. mokinius generuoti kūrybiškas antrinių atliekų rūšiavimo ir pakartotinio panaudojimo idėjas.
 2. Ugdyti mokinių kūrybingumą, meninę saviraišką, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 3. Didinti Vilniaus miesto 1-4 kl. mokinių  ir kitų bendruomenės narių aplinkosauginį sąmoningumą.
 4. Skatinti mokinius bei kitus bendruomenės narius rūšiuoti antrines žaliavas.
 5. Formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į antrinių atliekų rūšiavimą.

 

KONKURSO DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti visi Vilniaus miesto, pristatę savo kūrybiniusdarbus (asmeniškai).

KONKURSO ORGANIZAVIMAS

Konkursas vyks 3 etapais:

 • I etapas – Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. mokiniai nuo 2015 m. lapkričio 16 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. (imtinai) gali atsiųsti savo sugalvotų ir iš antrinių atliekų pagamintų meninių kompozicijų, instaliacijų ar kitų antrinių žaliavų meninio panaudojimo idėjų nuotraukas (1 darbui ne daugiau kaip 2 nuotraukas) ir trumpą pristatomąjį aprašymą. Nuotraukas bei aprašymus siųsti el. paštu lauzydre@gmail.com; Elektroninio laiško laukelyje „Tema“ nurodyti – „Maži darbeliai“. Laiške būtina nurodyti duomenis (Darbo autoriaus vardą pavardę, klasę, mokyklos pavadinimą, kuruojančio pedagogo (kontaktinio asmens) vardą, pavardę, telefoną, el. paštą).
 • II etapasnuo 2016 m. sausio 4 d. iki 2016 m. sausio 20 d. (imtinai) vyks balsavimas (Vilniaus saugaus eismo mokyklos internetinėje svetainėje: www.vsem.lt ) už Vilniaus miesto mokyklų pateiktas antrinių žaliavų menines kompozicijas, instaliacijas ar kitas antrinių žaliavų meninio panaudojimo idėjas.

Spausti nuorodą: Balsavimas _

 • III etapas2016 m. sausio mėn. pabaigoje –vyks finalinis Konkurso darbų įvertinimas, kurio metu vertinimo komisija nustatys Konkurso nugalėtojus ir rezultatus paskelbs mokyklos internetinėje svetainėje.

VERTINIMO KRITERIJAI IR APDOVANOJIMAS

 1. Geriausias bei originaliausias idėjas išrinks Vilniaus saugaus eismo mokyklos atstovų sudaryta komisija, kuri nustatys ir paskelbs Konkurso nugalėtojus. Konkurso metu bus išrinkti keturi  nugalėtojai –trys surinkę daugiausiai Konkurso komisijos balsų ir vienas surinkęs daugiausiai mokyklos internetinėje svetainėje: www.vsem.lt  lankytojų balsų.
 2. Konkurso dalyvių siūlomos meninės kompozicijos, instaliacijos ir kitos idėjos Konkurso komisijos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
 • Pateiktų meninių kompozicijų, instaliacijų ir kitų meninių idėjų atitikimas Konkurso tikslams ir reikalavimams;
 • Originalumas, išskirtinumas, estetinis darbo išpildymas ir išsamus darbo aprašymas.
 • Reali idėja pakartotiniam antrinių žaliavų panaudojimui.

MALONIAI LAUKIAME JŪSŲ DARBŲ!