Popietė "Linkėjimai sergančiam draugui“

Popietė

"Linkėjimai sergančiam draugui“

Vasario 11-ąją jau dvidešimt trečią kartą buvo minima šv. Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė ligonių diena. Šiai dienai paminėti, 2015 m. vasario 12 d. SEM sveikos gyvensenos būreliuose vyko popietės „Linkėjimai sergančiam draugui“. Popitės tikslas -atkreipti vaikų dėmesį į sunkiai sergančius ligonius ir juos gydančiūs bei slaugančius žmones. Vaikai dalinosi savo patirtimi ir prisiminimais kaip jie jautėsi kai sirgo, kas juos slaugė. Užjausdami sergančiuosius, vaikai piešė atvirutes, linkėjo pasveikti.

 

Parengė Sveikos gyvensenos ir pirmosios pagalbos

sektoriaus vadovė Ramunė Grigaliūnienė

Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“
Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“
Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“
Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“
Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“
Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“
Popietė  "Linkėjimai sergančiam draugui“