Renginys

Vilniaus saugaus eismo mokykla

Vilniaus miesto mokyklų 3-4 kl. mokinių viktorinos

„TRAUKINIU Į SAUGAUS EISMO ŽINIŲ ŠALĮ“

PROTOKOLAS

2015 - 02 - 27

Vilnius

                     

2015 m. vasario 26 d. Lietuvos  Geležinkelių muziejuje vyko Vilniaus saugaus eismo mokylos organizuota Vilniaus  miesto mokyklų   3-4 kl. mokinių viktorina „TRAUKINIU Į SAUGAUS EISMO ŽINIŲ ŠALĮ“.

Dalyvavo penkios mokinių komandos ir jų palaikymo grupės (viso 48 mokiniai).

Komandų rezultatai:

I vieta- Sausio 13 - osios mokyklos komanda (56 taškai) mokyt. Jūratė Meževičienė, Ilona Baltušnikienė;

II vieta -Vl. Sirokomlės vid. mokyklos (pirma) komanda  (53 taškai) mokyt. Liucija Godvod;

III vieta - „Žiniuko“ pradinės mokyklos komanda  (52 taškas) mokyt. Eglė Pesliakaitė, Valdonė Navickaitė;

M/D „Aušra“ komanda (51 taškas) mokyt.Valentina Užkurėnienė ir Liza Pliusnienė, Lena Aleknavičienė;

Vl. Sirokmlės vid. mokyklos antra komanda (48 taškai) mokyt. L Godvod.

Diplomas už geriausiai atliktą meninę užduotį ir leidyklos „Gudragalvis“ prizas, įteiktas „Žiniuko“ pradinės mokyklos komandai

Diplomas ir dovanos už geriausias pirmosios pagalbos žinias, įteiktas Sausio 13-osios mokyklos komandai.

Diplomas už geriausias saugos ženklų žinias, įteiktas Vl. Sirokmlės vid. mokyklos antrai komandai.

Komandoms, neužėmusioms prizinių vietų, įteikti dalyvių diplomai ir dovanos.

Komandų vadovams - padėkos raštai.

 

Viktorinos organizatorė Saugaus eismo sektoriaus vadovė                                                            Jolanta Dovidavičienė

TRAUKINYS1.jpg

„TRAUKINIU Į SAUGAUS EISMO ŽINIŲ ŠALĮ“
„TRAUKINIU Į SAUGAUS EISMO ŽINIŲ ŠALĮ“
„TRAUKINIU Į SAUGAUS EISMO ŽINIŲ ŠALĮ“
„TRAUKINIU Į SAUGAUS EISMO ŽINIŲ ŠALĮ“