Vilniaus miesto mokinių LANKSTINUKO KONKURSAS „Aš saugus“

Vilniaus saugaus eismo mokykla

Vilniaus miesto (1-4, 5-8, 9-12) klasių mokinių

LANKSTINUKO KONKURSO

Aš saugus

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Konkurso „Aš saugus“ (toliau – konkursas), kuris vyks 2017 m. vasario 1 d. – 2017 m. kovo 3 d. nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, reikalavimus konkursiniams darbams, konkurso organizavimą, darbų vertinimą, apdovanojimus ir laiką.
 2. Konkursas vykdomas, siekiant skatinti vaikų atsakomybę už save ir kitus, ugdyti saugos įgūdžius.
 3. Konkurse gali dalyvauti visų Vilniaus miesto mokyklų ir neformaliojo mokymo įstaigų moksleiviai.
 4. Mokinių darbams gali vadovauti žmogaus saugos, dailės, technologijų, biologijos ar kitų mokomųjų dalykų mokytojai bei klasių auklėtojai.
 5. Konkurso organizatorius – Vilniaus saugaus eismo mokykla (toliau – VSEM).
 6. Konkurso koordinatorius – Civilinės saugos ir aplinkos metodininkė - specialistė Vaidutė Diržinauskienė (tel. 8680 12290).

II. KONKURSO TIKSLAI

 1. Skleisti saugios gyvensenos idėjas mokiniams, kad saugaus elgesio principų būtų laikomasi ne tik ugdymo įstaigoje, bet ir namuose.
 2. Ugdyti atsakomybę už savo ir kitų elgesį.
 3. Formuoti saugos, savisaugos įgūdžius.

III. DALYVIAI

10. Vilniaus miesto mokyklų ir neformalaus ugdymo įstaigų 1-4, 5-8 ir 9-12 klasių moksleiviai.

IV. REIKALAVIMAI KONKURSINIAMS DARBAMS

 1. Lankstinuko atlikimo technika gali būti įvairi, formatas A4 (gali būti lenkiamas 1 arba 2 kartus).
 2. Darbai negali būti nukopijuoti iš interneto.
 3. Antrojoje lankstinuko pusėje turi būti pritvirtinta dalyvio kortelė, nurodant: vardą, pavardę, klasę, darbo pavadinimą, ugdymo įstaigą, mokytojo vardą, pavardę.
 4. Vienas konkurso dalyvis gali pristatyti ne daugiau kaip vieną darbą.
 5. Darbuose turi būti pavaizduoti žmogaus saugios gyvensenos elementai bei informacija apie saugų elgesį.

V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 1. Lankstinuko konkursas „Aš saugus“ bus paskelbtas Vilniaus mokytojams skirtų renginių 2017 metų vasario mėnesio renginių plane, internetinėje svetainėje www.vsem.lt.
 2. Elektroninę lankstinukų versiją reikia atsiųsti iki 2017 m. kovo 3 d. imtinai. Lankstinukai siunčiami el. pašto adresu vaidutedir@gmail.com.
 3. Siunčiant lankstinuką turi būti nurodyta: mokinio, vadovo vardas ir pavardė, darbo pavadinimas, mokyklos pavadinimas, kontaktai: elektroninis paštas ir telefono numeris (-iai).
 4. Visi konkursui pateikti lankstinukai pasibaigus konkursui lieka pas organizatorių.
 5. Nugalėtojus išrenka organizatoriai.
 1. VERTINIMAS

21. Vertinimo kriterijai:

 •  temos atitikimas;
 •  darbo originalumas;
 •  darbo meniškumas.

22.   Darbai vertinami pagal 3 amžiaus grupes:

 •  I grupė – 1-4 klasės;
 •  II grupė – 5-8 klasės;
 •  III grupė – 9-12 klasės.

VII. APDOVANOJIMAI

23. Konkurso nugalėtojai apdovanojami pirmos, antros, trečios vietos diplomais (pagal amžiaus grupes), vadovai padėkos raštais. Kiti konkurso dalyviai ir vadovai apdovanojami padėkos raštais už dalyvavimą. Diplomai ir padėkos raštai išsiunčiami nurodytu elektroniniu paštu, arba atsiimami atvykus į Viliaus saugaus eismo mokyklą (Architektų g. 166, LT-04203 Vilnius, tel.: (85) 2343944).

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.

25. VSEM pasilieka teisę panaudoti darbus savo veikloje, neišmokant honoraro. Autorių sutikimas su šiomis sąlygomis laikomas darbo pateikimas konkurse.

Nuostatus parengė

Vilniaus saugaus eismo mokyklos

Civilinės saugos ir aplinkos metodininkė - specialistė                                             Vaidutė Diržinauskienė

 

Konkurso nuostatai spausdinimui

 

Vilniaus miesto mokinių LANKSTINUKO KONKURSAS „Aš saugus“