Testas 6 kl.  Eismas per geležinkelių pervažas

 Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą ir judėdamas per ją, eismo dalyvis privalo:

Prieš pradėdamas judėti per geležinkelio pervažą, eismo dalyvis visais atvejais privalo įsitikinti:

Eismo dalyviui draudžiama:

Kai užtvaras pradeda leistis, eismo dalyviui:

Įspėjamasis kelio ženklas

Geležinkelio pervaža tai:

Parengta pagal KET XIX. Eismas per geležinkelių pervažas

Jolanta Dovidavičienė,  Vismc metodininkė-specialistė

Vilmutė Butavičienė, Vismc direktoriaus pavaduotoja ugdymui