VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRO 2019-2020 m. m.

UGDYMO ORGANIZAVIMO PROGRAMOS IR PLANAI

1. Vilniaus saugaus miesto centro 2019-2020 mokslo metų veiklos sričių planai:

1.1. Saugaus eismo srities veiklos planas.

1.2. Pirmosios pagalbos ir sveikos gyvensenos sričių veiklos planas.

1.3. Civilinės saugos ir aplinkos sričių veiklos planas.

1.4. Aplinkosaugos srities veiklos planas.

2. Vilniaus saugaus miesto centro 2019-2020 mokslo metų trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklų programos:

2.1. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Saugaus eismo veiklos programa.

2.2. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Saugaus eismo praktinės veiklos programa.

2.3. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Sveikos gyvensenos veiklos programa.

2.4. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Pirmosios pagalbos veiklos programa.

2.5. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Aplinkosaugos veiklos programa.

2.6. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo šveitimo Civilinės, priešgaisrinės saugos veiklos programa.

2.7. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Žalingų įpročių prevencinės veiklos programa.

2.8. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Gyvenimo įgūdžių ugdymo veiklos programa.

2.9. Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo Išgyvenimo krizių metu bei esant ekstremaliomis sąlygomis mokymų programa.

3. Vilniaus saugaus miesto centro 2019-2020 mokslo metų ilgalaikės profesinės krypties neformaliojo švietimo programos:

3.1. 2019-2020 mokslo metų ilgalaikė neformaliojo švietimo Dviračių vairuotojų mokymo programa “Vairuoju dviratį”.

3.2. 2019-2020 mokslo metų ilgalaikė profesinės krypties neformaliojo švietimo Saugaus eismo programa “Saugų eismą kuriančių profesijų pasaulis”.

3.3. 2019-2020 mokslo metų ilgalaikė profesinės krypties neformaliojo švietimo Aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo programa.

3.4. 2019-2020 mokslo metų ilgalaikė profesinės krypties neformaliojo švietimo Sveikos gyvensenos programa.

3.5. 2019-2020 mokslo metų ilgalaikė profesinės krypties neformaliojo švietimo Civilinės, priešgaisrinės saugos programa.