Testas  „Įspėjamieji signalai“ 6 kl.

Dviračio , elektrinio paspirtuko ( galia ne didesnė kaip 1 kW, greitis ne didesnis kaip 25 km/val.) vairuotojas privalo įspėti:
Įspėjamieji signalai turi būti pradėti rodyti:
Ar dviračio , elektrinio paspirtuko ( galia ne didesnė kaip 1 kW, greitis ne didesnis kaip 25 km/val.) vairuotojui,  signalą ranka galima baigti prieš pat manevrą?
Ar signalą rodantis vairuotojas įgyja važiavimo pirmumo teisę?

Garso signalas naudojamas:

Į kurią pusę suks vairuotojas?

Kokį manevrą atliks vairuotojas?

Parengta pagal KET XI.  ĮSPĖJAMIEJI SIGNALAI

Jolanta Dovidavičienė,  Vsmc metodininkė-specialistė

Vilmutė Butavičienė, Vsmc direktoriaus pavaduotoja ugdymui