TESTAS

„Ekstremalus įvykis“

10 klasei

Nurodykite, kokiam ekstremaliam įvykiui (gamtiniam, techniniam, ekologiniam, socialiniam ar kitam), priklauso, žemiau išvardinti įvykiai.

Testas: “Ekstremalus įvykis”

Ekstremalus įvykis: Žemės drebėjimas.
Ekstremalus įvykis: Vandens tiekimo sutrikimas.
Ekstremalus įvykis: Nuošliauža.

Ekstremalus įvykis: Gyvūnų ligos protrūkis.

Ekstremalus įvykis: Teroristinis išpuolis.
Ekstremalus įvykis: Visuomenės neramumai, susibūrimai, riaušės.
Ekstremalus įvykis:Naftos produktų išsiliejimas.
Ekstremalus įvykis:  Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (arba) gedimai.
Ekstremalus įvykis:Gaisras.
Ekstremalus įvykis:Potvynis.
Ekstremalus įvykis: Pramoninė avarija pavojingame objekte.
Ekstremalus įvykis:Pavojingos užkrečiamosios žmonių ligos protrūkis.
Ekstremalus įvykis: Lijundra.
Ekstremalus įvykis:Automobilių transporto avarija.
Ekstremalus įvykis: Smarkus snygis.
Ekstremalus įvykis:Vėjas.
Ekstremalus įvykis: Oro tarša.
Ekstremalus įvykis: Geležinkelio transporto avarija.
Ekstremalus įvykis: Vandens tarša.
Ekstremalus įvykis: Viruso paplitimas.
Ekstremalus įvykis:  Dirvožemio tarša.
Ekstremalus įvykis:Įkaitų paėmimas.

Testą sudarė:

Civilinės saugos ir aplinkos srities metodininkė – specialistė Vaidutė Diržinauskienė

Naudota literatūra:

  1. https://www.sabelija.lt/lt/paslaugos/item/103-civiline-sauga
  2. Civilinė sauga mažiems ir dideliems .Alina Paškevičiūtė, Janina Monkeliūnienė, Daiva Vilkelienė, Renata Baniulienė, Jaroslav Golubovič, Marijona Žalynaitė, Nerijus Adomavičius, Denis Senin, Rimas Ožalinskas, Algirdas Misiūnas, Rimantas Ramanauskas .Vilnius : Sapnų sala, 2007.