V-07 (priedas) VSMC struktura 2018M.PATVIRTINTA.png

                      PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Vilniaus saugaus miesto centro

Direktoriaus

                                                                                                                                                                             2017-02-12 d. įsakymu V-07

 

 

 

VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRAS

 

PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS               
 

 2018 m. nuo 01.01 iki 12.31
(data)

 

 

Pareigybės pavadinimas

(iš savivaldybės lėšų)

 

Naudojamos pareigybės

 

Direktorius

1.00

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1.00

Metodininkas – specialistas (pagal „Žmogaus saugos“ programos ugdymo sritis)

7.00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1.00

Sekretorius

1.00

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

1.00

Metodininkas – projektų vadovas

1.00

Vairuotojas

2.00

Valytojas

1.00

Budėtojas – rūbininkas

1.00

Viso:

17.00

Mokytojas/Būrelio vadovas

Pagal tarifikaciją

 

________________

 

Total Page Visits: 188 - Today Page Visits: 1