Vilniaus miesto mokyklų 2-4 kl. mokinių konkurso

„SVEIKI IR SAUGŪS“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus saugaus miesto centro, Vilniaus miesto mokyklų 2-4 kl. mokinių konkurso „Sveiki ir saugūs“ (toliau – konkursas) sąlygos reglamentuoja konkurso organizavimą, programą, vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

 1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

– Ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos nuostatas bei įgūdžius.

– Formuoti savisaugos, situacijos vertinimo ir tinkamo elgesio jose gebėjimus.

– Didinti aplinkosauginį sąmoningumą, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką ir gamtą.

 1. ORGANIZATORIUS

Vilniaus saugaus miesto centro pirmosios pagalbos ir sveikos gyvensenos metodininkė-specialistė  Ramunė Grigaliūnienė.

 1. DALYVIAI

Konkurse gali dalyvauti Vilniaus mokyklų 2-4 klasių mokinių komandos (15 mok.) ir palaikymo grupės (nebūtina).

Pageidautina, kad komanda vilkėtų vienodą aprangą arba turėtų skiriamuosius ženklus.

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
 1. Dalyvių komandą užregistruoja lydintis mokytojas (-jai) iki 2017 m.  gegužės 15 d. elektroniniu paštu grigaliuniene.ramune@gmail.com.

Pateikiami duomenys: mokykla, mokinių sąrašas, lydintis pedagogas, kontaktinis telefonas (priedas Nr.1).

 1. Konkursas vyks 2017  m. gegužės 16 d. 1130 val., Vilniaus saugaus miesto centre (Architektų g. 166, Vilnius). Registracija 1115-1130 val.
 2. Telefonai pasiteiravimui  (85) 234 39 44 arba 8 615 47155.

Pastaba:Dėl norinčių dalyvauti konkurse komandų skaičiaus, galimi keli konkurso turai. Pirmame konkurso ture dalyvaus pirmos 5 registracijos sąraše užregistruotos komandos.

 1. VERTINIMAS

1. Konkurso rungčių teisėjai – Vilniaus saugaus miesto centro pedagogai.

2. Konkurso užduotys vertinamos pagal kriterijus, pateiktus konkurso programoje.

3. Esant vienodiems rezultatams, pirmenybė suteikiama komandai, geriausiai atlikus saugaus eismo  užduotį, greičiausiai atlikus estafetės rungtį „Vikrūs ir greiti“, geriausiai atlikus „Gaminių ir pakuočių ženklinimas“ užduotį, geriausiai atlikus „Aš saugus“ užduotį.

 1. APDOVANOJIMAS
 1. Komanda, surinkusi didžausią taškų sumą, skelbiama nugalėtoja. Komandai įteikiamas I vietos diplomas ir dovanos.
 2. Komandos, užėmusios II ir III vietas, apdovanojamos diplomais ir dovanomis.
 3. Komandos dalyvės – dalyvių diplomais ir dovanomis.
 1. KONKURSO PROGRAMA

Eil. Nr.

RUNGTIS

VERTINIMAS

PASTABOS

 1.  

Komandų prisistatymas

Nevertinama.

Prisistatymo trukmė iki 3 min.

2.

Socialinis plakatas

„Gyvename saugiai ir sveikai“.

Vertinamas temos aktualumas, estetinis vaizdas.

Vertinima 10 taškų sistemoje.

Komanda iš pateiktų priemonių kuria socialinį plakatą.

3.

 

Esatafetė

„Vikrūs ir greiti“.

Vertinama laikui. Greičiausiai atlikus rungtį – 10 taškų, po to atimama po 1 tašką.

Rungtyje dalyvauja visi komandos nariai.

Estafetė su lankais ir kamuoliukais.

4.

 

Saugaus eismo rungtis

„Elgesys saugaus eismo aplinkoje“.

Už kiekvieną pastebėtą ir įvardintą pažeidimą  – 1 taškas.

Rungtyje dalyvauja visi komandos nariai. Video užduotis.

5.

 

Aplinkosauginė rungtis

„Gaminių ir pakuočių ženklinimas“.

Už kiekvieną teisingai nurodytą ženklo reikšmę  -1 taškas.

Rungtyje dalyvauja visi komandos nariai.

Rungties atlikimo lape teisingai įrašyti 10 gaminių bei pakuočių ženklinimo simbolio reikšmių (priedas Nr.2).

6.

Civilinės saugos rungtis „Aš saugus“.

Už kiekvieną teisingai atrinktą kortelę – 1 taškas.

Rungtyje dalyvauja visa komanda. Įvardinti pagalbos tarnybas, kurios atvyktų paskambinus 112.

Parengė pirmosios pagalbos ir sveikos  gyvensenos metodininkė-specialistė                                 Ramunė Grigaliūnienė

            Priedas Nr.1

Vilniaus miesto mokyklų

2-4 kl. mokinių konkurso

„SVEIKI IR SAUGŪS“

DALYVIŲ REGISTRACIJOS LAPAS

2017 m. _______mėn. _____ d.

Mokykla _______________________________________________________________________

Eil.

Nr.

Mokinių sąrašas

Dalyviai

Palaikymo grupės nariai

 1.  

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

Komandos vadovas (-ė)                      _______________________________________________

Kontaktinis telefonas              __________________________

Priedas Nr. 2

Aplinkosaugos rungtis

„GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ŽENKLINIMAS“

RUNGTIES ATLIKIMAS.

 • Rungties atlikimui skiriama iki 5 min. laiko.
 • Komandos nariai rungties atlikimo lape turės teisingai įrašyti 10 gaminių bei pakuočių ženklinimo simbolių reikšmių.

VERTINIMAS.

 • Už kiekvieną teisingai nurodytą ženklo reikšmę komandai skiriamas 1 taškas.

GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ ŽENKLAI.

Sudarė:

Vilniaus saugaus miesto centro Aplinkosaugos metodininkė – specialistė Žydrūnė Laužadytė

(85) 234 39 44.

Versija spausdinimui (Pdf)

Total Page Visits: 83 - Today Page Visits: 2