Vilniaus miesto mokyklų 3-4 kl.

mokinių viktorinos (nuotoliniu  būdu)

„KELIAUDAMI SAUGIAI PAŽINKIME EUROPĄ“

NUOSTATŲ PAPILDYMAS

( DALINIS PAKEITIMAS)

pažymėti pakeitimai

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Vilniaus saugaus miesto centro, Vilniaus miesto mokyklų 3 -4 kl. mokinių viktorinos (nuotoliniu būdu). „KELIAUDAMI SAUGIAI PAŽINKIME EUROPĄ“ (toliau – viktorina) sąlygos reglamentuoja viktorinos organizavimą, programą, vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

  1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Pasitelkdami žiniomis ir asmenine pasaulėžiūros patirtimi, atlikdami užduotis, mokiniai sužinos daugiau apie Europos sąjungą,  sužadins žingeidumą naujiems pažinimams.

Remdamiesi turimomis žmogaus saugos žiniomis, tardamiesi komandose, mokiniai gebės geriau orientuotis aplinkoje, numatys ir atpažins tykančias grėsmes, ras tinkamus sprendimus.

  • ORGANIZATORIAI

 Vilniaus saugaus miesto centras. Viktorinos koordinatorė saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė.

Rungčių užduotis parengė: Vilniaus saugaus  miesto centro dir. pavaduotoja ugdymui Vilmutė Butavičienė, saugaus eismo metodininkė-specialistė Jolanta Dovidavičienė, sveikos gyvensenos metodininkė-specialistė Ramunė Grigaliūnienė.

  1. DALYVIAI

 Viktorinoje gali dalyvauti Vilniaus mokyklų 3-4 kl. mokinių komandos (5 mok.)

 V.VIKTORINOS  ORGANIZAVIMAS

(nuotoliniu  būdu)

 Viktorina vyks 2020 m balandžio 6-17 d..

  1. Dalyvaujančių komandų pedagogai, atliktas užduotis siunčia iki 2020 m. balandžio 21 d. elektroniniu paštu jolantadovidaviciene@yahoo.com. Nurodomi duomenys: mokykla, klasė, komandos dalyvių vardai (be pavardžių), pedagogo kontaktinis telefonas.

Atliktas užduotis komandos pedagogas siunčia: PDF formatu, nufotografavus.

  1. Rezultatai bus skelbiami 2020 balandžio 30d. Vismc tinklalapyje.
  2. Telefonas pasiteiravimui 860405852.

 APDOVANOJIMAI

 I – III vietą užėmusios  komandos apdovanojamos diplomais, dovanomis.

Komandos dalyvės – padėkomis.

               ( karantino laikotarpiu, apdovanojimai bus teikiami pagal galimybes)

   VII. VIKTORINOS UŽDUOTYS IR VERTINIMAS

 

 Eil. Nr.

RUNGTIS

VERTINIMAS

PASTABOS

I.

Pasirinkti!

Pristatymas, pasakojimas, įspūdis apie…..:

1. Europos sostinę (pasirinktinai, 2-3 įspūdingiausi objektai);

 

2.Europos miestą (pasirinktinai, 2-3 įspūdingiausi objektai);

3. Šalies, kurioje buvote skaniausią ar įdomiausią patiekalą;

4. Linksmiausią pramogą;

5. Nuotykį svečioje šalyje.

Iki 10 taškų.

Kiekvienas komandos dalyvis pasirenka vieną temą.

Aprašymas , iliustracijos turi tilpti A4 formato lapo vienoje pusėje.

Atlikto darbo apačioje (dešinėje) užrašomas autoriaus vardas , mokykla, klasė.

(Darbas fotografuojamas)

II.

Saugaus eismo užduotis

„Eismo dalyvių (pėsčiųjų ir keleivių) KET testas

(1 priedas)

1  taškas už kiekvieną teisingą atsakymą

Kiekvienas komandos dalyvis atlieka testo užduotis.

III.

Sveikos gyvensenos užduotys:

„Maisto krepšelis kelionei“

(2 priedas)

1  taškas už kiekvieną sveikatai tinkamą pasirinkimą

Kiekvienas komandos dalyvis atlieka visas tris pateiktas užduotis:

–    1 paros (24 valandų) trukmės kelionei;

–        2 valandų trukmės kelionei;

–        8 valandų trukmės kelionei.

  1. Viktorinos rungčių teisėjai – Vismc pedagogai.
  2. Viktorinos užduotys vertinamos pagal kriterijus, pateiktus viktorinos programoje.
  3. Esant vienodiems rezultatams, pirmenybė suteikiama komandai, geriausiai atlikus saugaus eismo rungtį, sveikos gyvensenos rungtį.

4. Dešimt geriausiai atliktų  I- os užduoties darbų bus patalpinti Vismc svetainėje.

 

Parengė:

Vilniaus saugaus miesto centro

Saugaus eismo metodininkė-specialistė                                                       Jolanta Dovidavičienė

Total Page Visits: 726 - Today Page Visits: 1