Saugaus miesto centras
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m.

Pareigybės pavadinimas Suma, Eur
Direktorius *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams *
Metodininkas (aplinka) 1408,00
Mokytojas 1221,14
Raštinės administratorius *
Projektų vadovas *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas *
Vairuotojas 985
Valytojas MMA

 

Total Page Visits: 579 - Today Page Visits: 1