Saugaus miesto centras
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 m.

Pareigybės pavadinimas Suma, Eur
Direktorius *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams *
Metodininkas (aplinka) 1345
Mokytojas 544
Sekretorius *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas *
Vairuotojas 985
Valytojas 507
Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 1