Vilniaus saugaus miesto centras
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m.

Pareigybės pavadinimas Suma, Eur
Direktorius *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams *
Metodininkas (aplinka) 372.00
Mokytojas 1218.00
Raštinės administratorius *
Projektų vadovas *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas *
Vairuotojas *

 

Total Page Visits: 661 - Today Page Visits: 1