Kviečiame Vilniaus saugaus miesto centre apsilankyti kelis kartus per mokslo metus ir dalyvauti visose siūlomose edukacinėse veiklose. 
Edukacinės veiklos organizuojamos visiems Vilniaus miesto ugdymo įstaigų (ugdytiniams), pagal iš anksto suderintą datą ir edukacijų laiką.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA
TEL. (85) 234 39 44.
Trumpalaikių edukacinių veiklų kaina
2 Eur 1 asmeniui. Vaikų pavėžėjimo paslaugaNEMOKAMAI.

blank

Siūlomos trumpalaikės edukacinės veiklos skirtos: 

 • Priešmokyklinio ugdymo vaikams (5 – 7 m.)
 • Pradinių klasių mokiniams (1 kl. – 4 kl.)
 • Progimnazijų mokiniams (5 kl. – 8 kl.)
 • Gimnazijų mokiniams (I kl. – IV kl.)
 • Kitų formaliojo ir neformaliojo švietimo bei profesinio mokymo įstaigų ugdytiniams.

TRUMPALAIKIŲ EDUKACINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLŲ

P R O G R A M A

R E N G I A M E
TRUMPALAIKES EDUKACINES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO VEIKLAS

KVIEČIA VAIKUS Į INTERAKTYVIAS EDUKACIJAS

SKIRTAS UGDYTI GYVENIMO ĮGŪDŽIUS, PILIETIŠKUMĄ IR ASMENINES KOMPETENCIJAS

·  PRAKTINĖS VEIKLOS
·  TEORINIAI PAGRINDAI
·  KET TESTAI Google Docs
·  INTERAKTYVŪS SMART ŽAIDIMAI

blank

· TEORINIAI PAGRINDAI
· INTERAKTYVIOS/VIRTUALIOS
REALYBĖS VEIKLOS
· PRAKTINĖS VEIKLOS
· TESTAI  Google Docs

blank

· TEORINIAI PAGRINDAI
· INTERAKTYVIOS/VIRTUALIOS REALYBĖS VEIKLOS
· PRAKTINĖS VEIKLOS
· TESTAI  Google Docs

blank

· INTERAKTYVIOS/VIRTUALIOS REALYBĖS VEIKLOS
· PRAKTINĖS UŽDUOTYS
· TEORINIAI PAGRINDAI

blank

· PRAKTINĖS VEIKLOS
· TEORINIAI PAGRINDAI

blank

·  INTERAKTYVŪS SMART ŽAIDIMAI
·  TEORINIAI PAGRINDAI
·  PRAKTINĖS VEIKLOS

blank

· KRITINIO MĄSTYMO FORMAVIMAS
· DISKUSIJOS
· TEORINIAI PAGRINDAI

blank

· PRAKTINĖS VEIKLOS
· TEORINIAI PAGRINDAI
· KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS

blank
blank

Ikimokyklinio ugdymo priešmokyklinių grupių ir
1 – 4 klasių mokiniams

 • SAUGUS EISMAS. Eismo aplinkos ir joje egzistuojančios tvarkos suvokimas. Grėsmės eisme, jų atpažinimas ir apsisaugojimas. Pėsčiųjų ir keleivių pareigos. Tinkamos eismo saugumą didinančios priemonės ir jų naudojimas. Eismo kultūros ugdymas.
 • SVEIKA GYVENSENA. Sveikos gyvensenos samprata. Kasdieniai asmens higienos reikalavimai. Dienotvarkės svarba. Sveikatai palankūs ir nepalankūs maisto produktai ir gėrimai. Emocijos ir jausmai.
 • PRIEŠGAISRINĖ SAUGA. Ugnis – draugas ir priešas. Kaip elgtis pastebėjus gaisrą. Gaisrų kilimo priežastys. Saugus elgesys su elektra ir elektros prietaisais. Bendrasis pagalbos telefonas 112. Evakuacija. Pirotechnika.
 • CIVILINĖ SAUGA. Saugos ženklai ir saugaus elgesio taisyklės: namuose, kieme, gamtoje. Atsargus elgesys prie vandens telkinių, ant ledo, likus vieniems namuose, pasiklydus mieste, gamtoje. Saugus elgesys su naminiais ir laukiniais gyvūnais. Saugus elgesys su nepažįstamais žmonėmis.
 • PIRMOJI PAGALBA. Į ką kreiptis pagalbos ištikus nelaimei vaikų darželyje, mokykloje, namuose, kieme. Pirmoji pagalba įsidrėskus, nusibrozdinus, nusideginus. Kaip sustabdyti kraujavimą iš nosies? Nelaimingi atsitikimai ir vaikų traumos namuose, kieme.
 • APLINKOSAUGA. Tarša ir sveikatai saugi aplinka. Kaip teršiama aplinka? Šiukšlės ir sąvartynai. Rūšiavimo reikalingumas. Vartojimo kultūros ugdymas.
 • IŠLIKIMO EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS MOKYMAI. Įvairūs išgyvenimo esant ekstremalioms sąlygoms mokymai reikalingi žmogaus/vaiko išlikimui.
 • KITOS TEMOS. Pagal reikalingumą.

Progimnazijų ir gimnazijų

5 – 12 klasių mokiniams

 • SAUGUS EISMAS. Atsakingas eismo dalyvių elgesys eismo aplinkoje. Galimi pavojai ir grėsmės, kylančios dėl neatsakingo eismo dalyvių elgesio. Situacijų analizė, pavojaus įvertinimas, tinkamo sprendimo priėmimas Eismo dalyvių pareigos ir atsakomybė. Eismo kultūros ugdymas.
 • SVEIKA GYVENSENA. Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata. Miego ir poilsio svarba. Mityba paauglystėje. Asmens higienos įtaka asmeniniams ir socialiniams santykiams. Jausmų ir emocijų kontrolė.
 • PRIEŠGAISRINĖ SAUGA. Gaisrų priežastys. Tinkamas elgesys kilus gaisrui. Pirminės gaisro gesinimo priemonės ir būdai. Galimos ekstremaliosios situacijos kilus gaisrui. Evakuacija. Gyventojų atsakomybė. Gaisro keliamas pavojus žmogaus gyvybei ir sveikatai. Pirotechnika.
 • CIVILINĖ SAUGA. Galimos ekstremaliosios situacijos. Apsaugos priemonės. Gyventojų atsakomybė civilinės saugos srityje. Specialiosios tarnybos. Bendrasis pagalbos telefonas 112. Saugus elgesys renginių ir viešų susibūrimų metu. Panika, stresas ir jų valdymas. 
 • PIRMOJI PAGALBA. Pirmoji pagalba įsipjovus, sutrenkus galvą, esant lūžiui, nusideginus. Pagalba esant stipriam kraujavimui. Pirmosios pagalbos veiksmai įvykus hipoglikeminei komai, epilepsijai, sutrikus kvėpavimui ar kraujotakai. Veiksmai užspringus, įgėlus bitei, vapsvai.  
 • APLINKOSAUGA. Taršos šaltiniai aplinkoje ir jų prevencija. Šiukšlių rūšiavimas ir reikalingumas. Vartojimo kultūra. Oro, vandens, dirvožemio užterštumo problemos. Ekologinio pobūdžio galimos ekstremalios situacijos, galinčios sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir gyvybei.   
 • ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA. Asmeninės ir socialinės tabako, alkoholio ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo priežastys ir pasekmės. Teisinė atsakomybė. Priklausomybės (socialiniai tinklai, azartiniai lošimai, televizija, pirkimas ir kt.) priklausomybių) priežastys ir pasekmės.
 • IŠLIKIMO EKSTREMALIOMIS SĄLYGOMIS MOKYMAI. Įvairūs išgyvenimo krizių metu bei esant ekstremalioms sąlygoms mokymai reikalingi žmogaus išlikimui.
 • KITOS TEMOS. Pagal reikalingumą.  

Vilniaus saugaus miesto centras
 kviečia 7-14 m. vaikus į būrelį 
„Aš atsakingas vilnietis“

Total Page Visits: 3341 - Today Page Visits: 3