Testas: Ugnis

Kokie uždegimo įrankiai buvo pristatyti vaizdinės medžiagos dalyje apie tai ką su savimi turi turėti išlikėjas?

Ar galima deginti ugnį be suaugusių priežiūros?

Kuriose iš išvardintšų vietų galima degti laužą?

Kuri degaus skyščio dalis dega?
 Kokios yra laužo sudedamos dalys?