Skirta 1 klasėms


Testas: : “Mikrobų gaudyklė”

Kada reikia plauti rankas?

Kas pašalina mikrobus nuo rankų?

Kodėl reikia plauti rankas?